ศูนย์จำหน่ายสัญญาณเตือนไฟไหม้ Fire Alarm อันดับ 1 ของไทย


โปรโมชั่นไฟอรามราคาถูกที่สุด
จำหน่ายไฟอลามราคาส่งทุกยี่ห้อ เช่น ASENWARE, NOTIFIER, Honeywell, EDWARDS, NOHMI, BOSCH, CL เป็นต้น
ให้บริการติดตั้งไฟอรามกับลูกค้าทุกประเภท เช่น ไฟอลามบริษัท, ไฟอรามบ้านพักอาศัย, ไฟอลามร้านค้า, ไฟอรามโรงงาน, ไฟอลามคอนโด, ไฟอรามหมู่บ้าน, ไฟอลามโกดัง, ไฟอรามหน่วยงานราชการ
วางระบบและติดตั้งสัญญาณเตือนไฟไหม้ Fire Alarm โดยฝ่ายช่างประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
การันตีคุณภาพด้วยมาตรฐานผลงานจำหน่ายและติดตั้งมากกว่า 10,000 ราย


" ระบบสัญญาณเตือนไฟอราม (Fire Alarm) "

 • ไฟอลาม Notifier FireAlarm System

 • - ไฟอราม Notifier แจ้งเตือน 1-10 Zone

 • ไฟอราม Nohmi FireAlarm System

 • - ไฟอลาม Nohmi แจ้งเตือน 1-10 Zone

 • ไฟอลาม Edwards FireAlarm System

 • - ไฟอราม Edwards แจ้งเตือน 1-10 Zone

 • ไฟอราม Honeywell FireAlarm System

 • - ไฟอลาม Honeywell แจ้งเตือน 1-8 Zone

 • ไฟอลาม Bosch FireAlarm System

 • - ไฟอราม Bosch แจ้งเตือน 1-8 Zone

 • ไฟอราม Cl FireAlarm System

 • - ไฟอลาม CL แจ้งเตือน 1-10 Zone

 • ไฟอลาม Notifier 1 Loop FireAlarm System

 • - ไฟอราม Notifier 1 Loop FireAlarm

 • ไฟอราม Notifier 10 Loop FireAlarm System

 • - ไฟอลาม Notifier 10 Loop FireAlarm

  " ผลงานการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนไฟอลาม (Fire Alarm) "


 • งานติดตั้งระบบไฟอลาม Warehouse

 • FireAlarm


  FireAlarm

 • งานติดตั้งระบบไฟอราม Building

 • FireAlarm


  FireAlarm

 • งานติดตั้งระบบไฟอลาม Warehouse

 • FireAlarm


  FireAlarm
 • ตู้ควบคุม Control Penal
 • เป็นอุปกรณ์หลักของระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ ตู้ควบคุมระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ จะทำหน้าที่ควบคุมและสั่งงานอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับตู้ควบคุมสัญญาณเตือนไฟไหม้ทั้งหมด

 • อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ Initiating Devices
 • อุปกรณ์เริ่มสัญญาณด้วยมือ (Manual Station) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ มีทั้งแบบ ดึงปุ่ม, กดปุ่ม และแบบใช้กุญแจไข สัญญาณจะถูกส่งไปที่ตู้ควบคุม เพื่อทำการแจ้งเตือน อุปกรณ์ตรวจจับ (Detector) อุปกรณ์เริ่มสัญญาณโดยอัตโนมัติ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector), อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector), อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ (Flame Detector), อุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส (Gas Detector)

 • อุปกรณ์แจ้งสัญญาณด้วยเสียงและแสง Audible & Visual Signalling Alarm
 • เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ตู้ควบคุมจะส่งสัญญาณออกมาโดยผ่านอุปกรณ์ ได้แก่ กระดิ่ง, ไซเรน, ไฟสัญญาณ เพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น

 • ถังดับเพลิง Fire Extinguishers
 • ถังดับเพลิงเป็นองค์ประกอบสำคัญทางด้านความปลอดภัยที่เกิดจากอัคคีภัย โดยใช้ในการดับเพลิงที่เป็นต้นเหตุของเพลิงไหม้ก่อนที่เพลิงไหม้จะลุกลามไปยังบริเวณอื่น ถังดับเพลิงถูกกำหนดโดยกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัยตามกฎหมายว่าจะใช้ถังดับเพลิงชนิดไหนตามสถานที่ที่ติดตั้ง

 • ป้ายทางออกฉุกเฉิน Exit Sign
 • ป้ายทางออกฉุกเฉินมีรูปสัญลักษณ์ที่แสดงถึงตำแหน่งของทางออกฉุกเฉิน ณ จุดที่ใกล้ที่สุด กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ หรือ กรณีมีเหตุฉุกเฉินอื่นๆ ที่ต้องอพยพคนออกจากพื้นที่เกิดเหตุ

 • ระบบไฟฉุกเฉิน Emergency Light
 • ไฟฉุกเฉินเป็นระบบความปลอดภัยที่มีความสำคัญมากอีกระบบสำหรับในอาคาร ไฟฉุกเฉินสามารถช่วยอพยพคนออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัยโดยปฏิบัติตามสัญญาณไฟทางออกในกรณีฉุกเฉิน ไฟฉุกเฉินเป็นระบบไฟสำรองแบบสแตนด์อโลน ซึ่งไม่ต้องพึ่งพาการทำงานของระบบไฟฟ้าทั่วไปในอาคาร